Nemanja Radić

Test Developer / Levi9

Biografija:

Developer u kompaniji Levi9, angažovan na projektu vezanom za telekomnikacione sisteme. Trenutan fokus mu je automatsko testiranje i njegova primena kod RestApi-a.

Radionica:

Izazovi u developmentu

Testing Part - Tehnički izazovi sa kojima se test developer suočava tokom razvoja softvera.
Biznis logika klijentovog projekta i testiranje softvera.
Prednosti i mane razvoja softvera iz ugla outsource kompanije

SHARE: