Nebojša Đurđević

Generalni direktor / Inicijativa Digitalna Srbija

Biografija:

Nebojša je višestruki preduzetnik sa preko 20 godina međunarodnog iskustva u oblasti fintech-a i elektronskih plaćanja. Njegova jaka vizija u kombinaciji sa jasnim fokusom na izvršenje mu je omogućila da bude osnivač pet startapa (u Kanadi, Holandiji i Americi), postane CTO australijske kompanije sa poslovanjem na četiri kontinenata (Azija, Australija, Evropa i Severna Amerika), kao i da radi u organizaciji Payments Canada na modernizaciji infrastrukture osnovnih sistema plaćanja kroz koje svakog dana prolazi preko 200 milijardi dolara.

U Inicijativi „Digitalna Srbija“, Nebojša vodi tim koji radi sa preko 30 kompanija članica na stvaranju poslovnog okruženja koje je u službi jačanja digitalnog ekosistema. Sa strateškim ciljem razvoja jake, globalno konkurentne digitalne ekonomije u Srbiji, ova nezavisna i neprofitna organizacija razvija strateške programe u oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja, razvoja startap ekosistema, pravno-regulatornog okvira, digitalne infrastrukture i javnog dijaloga o digitalnoj transformaciji.

Nebojša je završio Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu.

SHARE: