Kreativno jutro:

Kreativno jutro

Da li su život i rad u malom mestu prepreka na putu ka poslovnom uspehu i kreativnom ostvarenju?
Ili su današnja tehnologija i moderno tržište rada izravnali teren za igru?
Čućemo priče pet preduzetnica i preduzetnika koji ne samo da nisu dozvolili da ih male sredine iz kojih potiču sputaju, već su iskoristili svoje početke iz „unutrašnjosti“ kao prednost.