Radionica:

Design Sprint

Design Sprint je framework koji se koristi da pomogne prilikom odgovaranja na kritična i ključna poslovna pitanja kroz dizajn rešenja, izradu prototipa i njegovo testiranje sa kupcima. Za validiranje svojih ideja ovaj framework koriste neke od najpoznatijih kompanija u svetu kao što je Google, H&M, Uber, Lego...
Kroz prikaz tehnika koje čine ovaj framework razgovaraćemo o izazovima tokom Design Sprinta, kao i o tome šta sledi nakon što se Design Sprint završi. Kako bih vam približio ove tehnike, navodiću stvarne primere u kojima su one primenjivane.

SHARE: