Panel:

Svi treba da znaju šta sinergija znači. Zajedno smo i konkurentniji i inovativniji

Iskustvo kompanija u razvijenim državama pokazuje da je jedan od najboljih pristupa digitalnoj transformaciji saradnja sa inovativnim startapima.
Najveći broj domaćih kompanija je kroz partnerstva sa startapima unapredilo svoju korporativnu kulturu ili inoviralo brend, međutim malobrojni su primeri strateških partnerstava sa startapima.

Zašto je tako? Hoće li i kada taj trend biti promenjen? Koliko tome može da doprinese podrška države za kompanije koje odluče da investiraju u startape u Srbiji u vidu poreskog kredita u visini od 30% iznosa ulaganja?

Kakva su dosadašnja iskustva?
Šta su dobre i loše strane?
Kako i kada je pravo vreme za signergiju?
Kako da i jedna i druga strana izaberu dobrog partnera?
Šta jedni od drugih mogu da nauče?

SHARE: