Edukacija - Digitalna ekonomija

3. i 4. oktobar 2019.

Constantinus Palace Hotel | Niš

Prijave za Webiz edukaciju su zatvorene.