Svetozar Krunić

Head of User Acquisition / ActiveCollab

Biografija

Svetozar Krunić iskustveno potiče iz biznisa, dok su opšte aktivnosti fokusirane na akviziciju korisnika i upravljanje performansama, inoviranjem svakog koraka tog procesa.
Želja za dubinskim razumevanjem ponašanja korisnika i njegove aktivacije, analitike i tehnologije usredsređuju njegov rad na usklađivanje sa stejkholderima, globalnim i lokalnim ciljevima omogućavajući biznisima da posluju na najvišem nivou.
Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu na smeru Marketing menadzment. Trenutno na poziciji Head of User Acquisition u domaćoj kompaniji ActiveCollab.

Radionica:

Analitika za zdraviji e-commerce biznis

Pojednostavljeno, raščlanjeno i korak po korak objašnjeno: Google i druga analitika - otvaranje vidika za povećanje profita.
Naučićete kako da fino podesite aktivnosti u novoj marketing prodajnoj strategiji.
1. Basic reporting
- Šta pratite sada?
- Koji su vam pokazatelji uspeha?
2. Identifikacija ključnih mesta gde treba koristiti analitiku
3. Razumevanje KAKO se koriste podaci iz Google Analitike za dublju analizu posete i prodaje za kvalitetnije odluke
- Kada se najbolje prodaje
- Atribucija u prodaji
4. Izveštavanje
- Priprema reportinga
- Minimiziranje troškova za oglašavanje i rast profita

SHARE: