Nikola Mehandžić

Direktor poslovnog razvoja / Mastercard

Biografija

Nikola Mehandžić je direktor poslovnog razvoja za tržišta Zapadnog Balkana i zadužen je za razvoj Mastercard poslovanja u oblasti digitalnih plaćanja i e-trgovine, kao i za primenu tih rešenja na ovim brzorastućim i dinamičnim tržištima.
Nikola je zadužen za razvoj i implementaciju novih poslovnih projekata, sklapanje partnerstava sa tradicionalnim i netradicionalnim igračima na lokalnom nivou u okviru finansijske industrije, mobilnih operatora, partnera koji rade na NFC rešenjima i digitalnim novčanicima, procesorima, IT kompanijama i drugima.
Nikola je počeo sa radom u kompaniji Mastercard 2012. godine kao Customer Delivery Manager i bio je zadužen za implementaciju projekata sa fokusom na digitalna rešenja. Nikola ima i višegodišnje iskustvo u obradi plaćanja, upravljanju projektima i radu sa ključnim klijentima koje je stekao radom u kompaniji First data, globalnom lideru u domenu trgovačkih tehnologija i rešenja.
Nikola je završio Master studije u oblasti Međunarodnog poslovanja i menadžmenta na Univerzitetu u Beogradu i Middlesex Univerzitetu, a takođe ima i diplomu u oblasti upravljanja projektima.

Predavanje:

TBA

SHARE: