Marko Briševac

Lead designer / Inchoo

Biografija

Iako je diplomirao finasije na Ekonomskom fakultetu, dizajn je uvek bila njegova najveća ljubav. Tokom školovanja i fakulteta radio je kao freelance front-end developer i dizajner, a nakon diplome sa kolegom osniva firmu koja se bavi izradom web stranica i iOS aplikacija. Zadnjih šest godina radi u Inchoou gde vodi dizajn tim i brine se za korisničko iskustvo u online prodavnicama klijenata iz celog sveta.

Predavanje:

Kako meriti vrednost dizajna?

Kada se govori o digitalnom dizajnu i njegovom doprinosu u ukupnoj vrednosti nekog projekta uglavnom je fokus na vizualnom aspektu i estetici. Često se zanemaruje da je dizajn proces koji obuhvata detaljnu analizu ponašanja korisnika s ciljem unaprijeđenja kompletnog korisničkog iskustva što za rezultat ima i značajan utjicaj na ukupne rezultate projekta.
U ovom predavanju demonstriraćemo važnost prikupljanja UX metrika i uticaj dizajn promena na ukupne poslovne rezultate.

SHARE: