Luka Pejović

Biografija

Investicije i finansije su predmet Lukinih interesovanja još od fakulteta. Od rada u finansijskom sektoru energetske kompanije u Nemačkoj, SAD i Španiji, preko finansijskog kontrolinga u brodogradnji u Norveškoj do uloge finansijskog konsultanta za M&A u Srbiji, aktivnosti su mu uvek fokusirane na finansijske procese.

Kroz rad na srpskom tržištu imao je priliku da se upozna sa problemima domaće privrede, posebno malih preduzeća i startapa, prouzrokovanih manjkom alternativnih izvora kapitala. Tako se rodila ideja da se mladim kompanijama ponudi inovativna finansijska usluga i na taj način reši, ili barem ublaži, njihov problem sa finansiranjem. U skladu sa tim, poslednjih godinu i po dana Luka intenzivno radi na uvođenju prve crowdinvesting platforme u Srbiji.

Predavanje:

Crowdinvesting - finansijsko-marketinški recept za rast

Manjak interesovanja banaka za mikro preduzeća i startape, kao i nepodesnost njihovog poslovnog modela za taj segment tržišta, doprinele su eksploziji broja crowdinvesting platformi širom sveta. Srbiju, kao izrazito bankocentrično tržište, naročito odlikuje manjak alternativnih izvora finansiranja, a BDO Business Advisory i CONDA AG iz Beča žele da ponude jednu od mogućih alternativa dokazanih na tržištu Austrije i Nemačke.

Međutim, crowdinvesting je mnogo više od samo finansijske usluge. Marketinški aspekt crowdinvesting kampanje gotovo je podjednako važan i predstavlja deo paketa koji ima za cilj da poveća šansu za uspeh malih i inovativnih kompanija. Zbog toga crowdinvesting smatramo uslugom koja se ne tiče isključivo finansiranja, već sveobuhvatnog rasta i uspeha kompanija.

SHARE: