Jelena Punoševac

Predstavnik prodaje / DExpress

Biografija

Diplomirala je na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, smer za Poštanski saobraćaj. U kompaniji D Express radi od 2015. godine i trenutno na poziciji predstavnik prodaje za region Beograda. Težnja za usavršavanjem veština i produbljivanje znanja iz oblasti E Commerce-a su samo neki od ciljeva za naredni period.

Predavanje:

Parcel locker - Tvoj paket u tvoje vreme

Dostava B2C pošiljaka je sve zahtevnija.
Primaoci opravdano cene svoje vreme a kompanijama koje se bave logistikom je sve teže da isprate ta očekivanja.
Podelićemo sa vama dileme koje smo imali u formiranju nove usluge:
1. Da li se inovativna rešenja iz inostranstva mogu primeniti kod nas?
2. Da li je tržište spremno za inovacije?
3. Koji su očekivani benefiti za logistiku i online prodavce a koji za primaoce?
4. Koje nas „dečije bolesti“ očekuju u implementaciji i promociji navedene usluge?

SHARE: