Ivan Bildi

Chief executive Cookie / Likes And Cookies

Biografija

Ivan Bildi je nakon master studija biznisa u Londonu i dugogodišnjeg angažmana na poziciji direktora škole The London School of Commerce, odlučio da se vrati u Srbiju i osnuje agenciju za digitalni marketing (danas poznatu kao Likes & Cookies).
Kroz brojne treninge prenosi svoje znanje i iskustvo i radi na izradi marketing i biznis strategija za mnoge kompanije i nevladine organizacije od 2010. do danas (Forma ideale, Planeta sport, Hotel “Mona”, Win-Win, Premier aqua, Telegrup, NLP Institut, Fondacija Catalyst Balkans, ORCA, CRTA i mnoge druge).
Više o Ivanu potražite na www.ivanbildi.com.

Predavanje:

Upotreba digitalnih kanala komunikacije za pozicioniranje brenda

Cilj ovog predavanja je da podstakne slušaoce na razmišljanje o tome šta njihov proizvod izdvaja od drugih, kako je njihov biznis pozicioniran i kako može bolje da se pozicionira.
Kako ući u glavu potrošača i zadržati se tamo?
Na koji način promovisati proizvode i usluge putem digitalnih kanala i zašto je važno osmišljavanje nastupa na društvenim mrežama?

SHARE: