Branimir Cigale

Biografija

Više od 12 godina rada u marketingu sa najvećim fokusom na digitalne kanale. Imao tu sreću da radi sa nekima od lidera u svojim oblastima rada među kojima su UŠĆE Shopping Center, AIGO BS, Zdravko Čolić, PROFEX Academy, Strongmen Champions League i dr.
"Marketing uvek posmatram kao mnogo širu priču od samog digitala i uvek se trudim da digital bude deo slagalice koji je najoptimalnije pozicioniran u kontekstu postavljenih ciljeva. Takav pristup omogućava da marketing sagledavamo kao doktrinu univerzalno primenjivu, a tehnologiju kao jedan iskorak koji nam donosi više mogućnosti."

Radionica:

Social kanal u ostvarivanju merljivih rezultata poslovanja online

Šta sve merljivo možemo da ostvarujemo putem social kanala?
Kako da razvijemo plan merenja učinka i gde je tu social?
Koji KPIevi utiču na finalni rezultat i šta je važno od metrika da ispratimo za kvalitetne kampanje?
Koja je realna uloga Social kanala u ostvarivanju konverzije?
Razlike Facebook Analytics i Google Analytics u prikazu rezultata.
Studije slučaja iz prakse.

SHARE: