Sanja Lalević

Facebook Lead Serbia / Httpool

Biografija:

Sanja je Facebook Lead za Srbiju u okviru Httpoola, zvaničnog predstavnika Facebooka za Balkan. Marketingom se bavi više od petnaest godina, a svoje iskustvo je gradila kako na strani medija tako i u agencijskom svetu.
Svoj doprinos razvoju marketinga u digitalnom okruženju daje i aktivnim učešćem u radu strukovnih udruženja.
Od 2017. godine je na poziciji Predsednika Skupštine IAB Srbija, a ujedno je i na čelu IAB Komiteta za istraživanja.
U okviru AcademIAA edukativnog projekta IAA Srbija, tri godine zaredom gostuje kao predavač na modulu Digital, a 2017. izabrana je za najboljeg predavača Akademije.
Predavač je u okviru studijskog programa Digitalni marketing na Fakultetu za medije i komunikacije.

Predavanje:

Story - nova dimenzija kreativnog izražavanja

Mnogo tehnoloških inovacija se dogodilo u poslednjih nekoliko godina koje su preokrenule našu industriju i naterale nas sve da razmišljamo na drugačiji način o tome šta stvaramo i razvijamo.
Mobilni uredjaji su doveli do veće povezanosti i konzumacije sadržaja - ljudima i informacijama se može pristupiti u svakom trenutku.
Svaki mobilni uređaj sada ima kamere visoke rezolucije što je dovelo do učestalijeg deljenja ne samo fotografija, već i videa. Fotografije i video omogućavaju ljudima da komuniciraju brze nego tekstualnim porukama i čine komunikaciju interaktivnijom i zabavnijom. Istrazivanjima je procenjeno da ce mobilni video činiti 75% celokupnog video sadržaja do 2020.
Sledeća velika promena u ponašanju potrosaca su story-ji. Za popularost ovog formata zaslužna je kombinacija najboljeg što pružaju mobile i video. Rast full-screen vertikalnih storija dešava se u trenutku kada ljudi traže bržu, neobaveznu vizuelnu povezanost.
Iako je “feed” i dalje u porastu, očekujemo da će story rasti bržim tempom… I sad je trenutak da se u to ukljčite.

SHARE: