Nevena Krivokapić

Kordinator za slobodu govora i online medije / SHARE Fondacija

Biografija:

Nevena Krivokapić je medijska pravnica, specijalizovana za onlajn medije, slobodu izražavanja u digitalnom okruženju i informacionu privatnost. Nevena poseduje specifično višegodišnje iskustvo u radu sa onlajn i štampanim medijima kao i širim digitalnim i medijskim okruženjem kako u domaćim tako i u međunarodnim okvirima. Nevena je od 2013. godine angažovana u SHARE Fondaciji kao Koordinator za slobodu izražavanja i onlajn medije, a od 2015. do 2019. godine bila je član Komisije za žalbe Saveta za štampu i arbitar Komisije za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena pri Privrednoj komori Srbije. Od 2013. godine sarađuje i sa Univerzitetom u Oksfordu u okviru kojeg je koordinator međunarodnog takmičenja “Monroe E. Price Media Law Moot Court Competition”, koje se sastoji iz 7 regionalnih rundi na 4 kontinenta i internacionalnih rundi koje se održavaju na Univerzitetu u Oksfordu. Do 2013. godine bila je angažovana u advokatskoj kancelariji Stojković Prekajski, gde je započela svoju advokatsku karijeru.

SHARE: