Dr. Ivana Uspenski

Head of Communication Ecosystems / Proximity

Biografija:

Dr. Ivana Uspenski, teoretičar medija i stručnjak na polju medijskih komunikacija, trenutno radi na poziciji Šefa odseka za komunikacione ekosisteme u agenciji Proximity u Dizeldorfu, Nemačka. Karijeru je započela na beogradskom Radio Indeksu, a radila je još i za City radio, kao i novinsku agenciju FoNet, pre nego što je počela da se bavi marketingom. Agencijsko iskustvo je sticala u beogradskim kancelarijama Idols&Friends, Initiative, Luna TBWA i OMD Media Beograd u kojoj je do 2012. godine radila na poziciji managing direktora.

U Nemačkoj živi od 2012. godine, gde je pre Proximity-a radila u agencijama PHD i Mindshare. Dobitnik je značajnih međunarodnih i nacionalnih nagrada za medijsko-marketinške kampanje, među kojima su: bronzani medijski Lav u Kanu, glavna nacionalna nagrada Nemačke Deutscher Media Preis , bronzana Plakadiva za outdoor oglašavanje i druge. Ivana je doktorat u oblasti Teorije medija i umetnosti odbranila 2011. godine na Rektoratu Univerziteta umetnosti u Beogradu. Učestvovala je na brojnim međunarodnim konferencijama i simpozijumima, a autor je i brojnih stručnih radova objavljivanih u domaćim i inostranim publikacijama.

Predavanje:

"Srce kao piksel - relevantna i odgovorna komunikacija u eri data-determinizma"

Stalni tehnološki napredak i ogromna količina podataka koji industriji oglašavanja danas stoje na raspolaganju i omogućavaju znatno lakše planiranje aktivnosti i merenja uspeha istih, dovela je, sa druge strane, do pomeranja ravnoteže u razumevanju šta je to relevantna komunikacija i kome je namenjena.

U eri tehnološkog i data-determinizma od neizmernog je značaja biti glasan u očuvanju i promociji ljudskih vrednosti, pokretanju važnih kulturalnih razgovore i kreiranju nezaboravnih iskustava. Tehnologija u tome treba da bude samo pomagač, a imaginacija vodič, ne zaboravljajući da komunikacija potiče i usmerena je prema čoveku, a ne prema mašini.

SHARE: