Ana Mirković

Biografija:

Ana je završila master studije psihologije i trenutno završava svoj PhD rad koji se bavi temom "Implementacija strategija digitalne komunikacije u korporacije Jugo-istočne Evrope". Pre sedam godina je, zajedno sa Borisom Trivanom, osnovala DCI, koji je partner Instituta za digitalni marketing iz Irske. Na svim programima DCI predaje Strategiju i planiranje. Konsultantica je Evropske Banke za Rekonstrukciju i Razvoj na projektima digitalne transformacije i komunikacije. Savetnica je organizacije Save the Children na projektima koji se bave edukacijom i prevencijom digitalnog nasilja.

Predavanje:

Strategija i planiranje u digitalnom marketingu

Mnogo se priča o strategijama u svim segmentima poslovanja kompanija, a verovatno je jedna od najfrekventnije pominjanih strategija poslednjih godina - upravo strategija u digitalnom marketingu.
Zašto ona mora da bude bazirana na 3I principima, kako da definišemo svoju poziciju na levku korisničkog putovanja, napravimo profil idealnog konzumenta, odaberemo prave kanale digitalne komunikacije i pažljivo prođemo kroz svaku fazu PROPEL modela, teme su kojih će se dotaći ovo predavanje

SHARE: