Predrag Rajković

Agile Coach / Agile Serbia

Biografija

Predrag ima preko 10 godina iskustva u IT-u i telekomunikacijama. Potiče iz marketing sveta. Peđa je Agile Coach koji pomaže organizacijama u implementaciji Agile metodologije i Scrum framework-a, kao i u primeni savremenih tehnika product developmenta. Član je Agile Serbia zajednice i zajedno redovno organizuju različite događaje, sa ciljem edukovanja zajednice o Agile-u, Scrum-u...

Radionica:

Design Sprint

SHARE: