Maja Bosnić

Dr kompozicije

Biografija

Maja Bosnić je kompozitor savremene muzike iz Beograda. Doktorirala je na Univerztitetu Goldsmiths u Londonu. Piše muziku za različite ansamble, orkestre, elektroniku i multimedijalne projekte, i njene kompozicije su se do sada izvodile na festivalima širom Evrope. Privlače je nemoguće misije, apsurdna rešenja, ograničene mogućnosti, neočekivani raspleti, tretiranje instrumenata kao „redi-mejd” objekata i tretiranje svakodnevnih predmeta kao muzičkih instrumenata. Poslednjih godina u fokusu njenog stvaralaštva je upotreba mobilnih telefona tokom muzičkog izvođenja i participacija publike tokom nastupa.

Predavanje:

PHONES:ON - Nova muzika za pametne telefone

Predavanje će ukratko dati osvrt na važnost upotrebe novih tehnologija u umetnosti i njihov značajan uticaj na njen dalji razvoj. Saznaćemo zašto Maja koristi pametne telefone u svojim kompozicijama, kao i na koje sve načine se telefoni upotrebljavaju na sceni i u toku koncerta. Završićemo zajedničkim nastupom publike sa telefonima.

SHARE: