Boris Krstović

Sr. Product Manager / GoDaddy

Biografija

Boris Krstović je proveo 15 godina razvijajući digitalne proizvode u više različitih industrijskih vertikala, biznis modela i tipova organizacija - od startapa do Fortune 500 kompanija. Nakon svoja dva startapa, pomogao je razvoj nekolicine drugih, a trenutno vodi razvoj proizvoda u kompaniji GoDaddy.

Predavanje:

O razvoju karijere kroz preduzetnički način razmišljanja

Model razmišljanja o tome kako da svojoj karijeri pristupite kroz preduzetnički način razmišljanja. Vi ste produkt - izađite na tržište na način na koji ćete biti ono najpotrebnije "korisnicima", tj. kompanijama.

SHARE: