Nataša Savić

direktor, HILL Management

Biografija

U svet ljudskih resursa ušla je kroz HILL International pre više od 15 godina. Od 2015. postaje HILL partner i razvija HILL Management programe u Srbiji. Partner je svojim klijentima u ciljanom razvoju pojedinaca i timova i oslobađanju njihovih punih potencijala - uživajući u tome.

Predavanje

Nova era, novi HR izazovi

Šta je danas primarno u selekciji kandidata? Koliki je značaj formalnog obrazovanja? Da li treba proveravati veštine ili mindset? Šta čini dobrog kandidata za digitalnu transformaciju? Digital & human. Kako umanjiti fluktuaciju (u agilnim okruženjima)? Kako izmeriti i održati angažovanost zaposlenih? Kako interno komunicirati šta se vrednuje i nagrađuje u doba digitalne transformacije?