Miroslav Aničin

Lean Agile Transformation Coach

Biografija

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, smer Radiokomunikacije i profesionalna elektronika. Doktorant je Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu na departmanu za Industrijsko inženjerstvo / Inženjerski menadžment. Sa preko 25 godina iskustva radi kao konsultant u domenu projektnog menadžmenta, business analize i business process managementa, sa fokusom na Lean Agile Transformation projekte. Specijalnost mu je i spasavanje IT projekata koji su u problemima i krizi. Predsednik je PMI ogranka Srbija (Međunarodni institut za projektni menadžment).
Vodio je brojne uspešne projekte, uglavnom u domenu IT i unapređenja poslovnih procesa. Upravljao je projektima implementacija ERP sistema, velikih e-Commerce rešenja, kao i projektima razvoja različitih aplikativnih rešenja. Trenutno radi na transformacionim projektima u bankarskom i TELCO sektoru.

Predavanje

From chaos to roadmap: How to map your digital journey

Kako da (postojeći biznisi) procene kada je pravo vreme za transformaciju, u kom segmentu i na koji način?
O čemu na početku ovog procesa najčešće ne razmišljaju menadžeri, a trebalo bi?
Kako pretvoriti svoju viziju u strateške ciljeve?
Šta su najveći izazovi i najveće greške prilikom digitalne transformacije (ili na šta bi posebno trebalo pripaziti)?
Kako "odmeriti" kojim tempom bi trebalo da se odvija transformacija i ne dovesti u opasnost tradicionalne poslovne modele, koji (još uvek) donose prihode?