Marko Marjanović

Digital Architect, Microsoft

Biografija

Marko je profesionalac sa širokim znanjem i iskustvom u implementaciji poslovnih rešenja i stvaranju novih poslovnih vrednosti kroz digitalnu transformaciju. Vešto inspiriše tim koji vodi kako bi zajedno postigli visoke performanse i ostvarili najviše potencijale. Strastven je prema razvoju tehnologija i inovacijama. Ima iskustva u radu u korporativnim multinacionalnim sistemima ali i lokalnim, privatnim kompanijama.
Na izvršnom nivou učestvovao je u svim fazama razvoja tih kompanija, radeći na više različitih funkcija i projekata podržavajući njihov brži rast i optimizujući postojeće poslovne modele.

Predavanje

Kako se suočiti sa praktičnim izazovima Digitalne transformacije

U teoriji nema razlike između teorije i prakse, ali u praksi…
Koji su najčešći izazovi?
Kako ih prepoznati na vreme?
Da li ih je i kako moguće prevazići?