Dr Mila Milenković

šef Službe za digitalne inovacije i aplikacije / Telekom Srbija

Biografija

Dr Mila Milenković je zaposlena u Telekomu Srbija a.d. gde od novembra 2017. vodi Službu za digitalne inovacije i aplikacije u sklopu programa digitalne transformacije kompanije, u Direkciji za IT/ICT. Oblast delatnosti tima za inovacije su nove poslovne i tehničke digitalne inovacije, zasnovane na korišćenju internih i eksternih platformi i aplikativnih programskih interfejsa (API), kako bi se korisnicima ponudili inovativni digitalni proizvodi. U cilju uvođenja inovacija u potfolio kompanije, tim za inovacije sarađuje sa startup i drugim partnerskim kompanijama i pruža IT podršku razvoju ekosistema.

SHARE: