Aleksandar Drenovac

konsultant za unapređenje poslovanja i poslovnu savršenost / E2 Element

Biografija

Aleksandar je sertifikovani konsultant za digitalnu transformaciju, sa više od decenije iskustva u razvoju Lean i Agilnih organizacija, unapređenju sistema i timova. Uz direktno iskustvo u vazduhoplovstu, telekomunikacijama, IT-ju i bankarstvu, unapređivao je i kompanije iz oblasti auto-industrije, farmacije, metalurgije, proizvodnje hrane i pića, hemijskih proizvoda, nameštaja. Uspešno kombinuje inženjerske, ekonomske i menadžerske kompetencije. Donosi realna i održiva unapređenja, pokazujući da su promene moguće. Njegov stav je da se sve može unaprediti i da svako može biti bolji.

Predavanje:

Digitalna transformacija kao prilika za razvoj efikasnih i agilnih organizacija

Digitalna transformacija u osnovi donosi poslovnu transformaciju. Kroz promene koje donosi, kompanije i manje firme imaju priliku da unaprede svoju organizaciju i pristup, stvarajući koncept usmeren na kupce i korisnike, kao i na potencijale znanja.
Promene nisu samo za velike multinacionalne korporacije - čak i male firme imaju priliku da naprave zaokret i postanu veoma konkurentne.
Uvezivanje organizacije, sistema, potencijala zaposlenih, tehnologije i umrežavanje sa kompatibilnim partnerima donosi mogućnost efikasnog razvoja i značajnih poslovnih rezultata.

SHARE: