Vladimir Zarić

Head of Digital, Publicis One

Vladimir je diplomirani inženjer elektrotehnike. Stručno se usavršavao na The IDM Instutute, UK, gde je završio specijalističke postdiplomske studije iz oblasti digitalnog marketinga. Trenutno radi u agenciji Publicis One na poziciji Head of Digital. Preko 17 godina profesionalnog iskustva iz oblasti digitalnih komunikacija. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja iz oblasti digitalnih medija na festivalima i takmičenjima u zemlji i inostanstvu. Dugi niz godina radi kao predavač iz oblasti digitalnog marketinga u cilju edukacije tržišta. Radio je kao asistent na predmetu Scenski spektakl na Postdiplomskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu. Član je IAB Srbija od osnivanja, gde vodi radnu grupu za Email Marketing.

Od oglašivača do izdavača

Operativna transformacija marketinga i kako izbeći najčešće greške u digitalnom marketingu. O digitalnom marketingu i ulozi društvenih mreža na lokalnom tržištu uveliko se priča nekoliko godina unazad. Implementacija digitalnog marketinga je jedan od najvećih izazova u godinama koje su pred nama. Međutim, najveći izazov nisu nove društvene mreže čije nazive ne možete da zapamtite, a još manje da razumete kako se koriste. Najveći izazov je u operativnoj transformaciji marketinga. Maksimalno koristiti digital znači menjati i sam marketing – kulturu i način rada.